สินค้าและบริการ

BarcodeprinterThailand.COM    จำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ดและรับซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดครบวงจร
ค้นหาสินค้า
พบข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
เครื่องบันทึกเงินสด POSIFLEX : TX-4200E

เครื่องบันทึกเงินสด POSIFLEX TX-4200E Multi-Purpose Controller

เครื่องบันทึกเงินสด Signature : IT-7200

เครื่องคิดเงิน ณ จุดขายแคชเชียร์ Signature IT 7200 ALL IN ONE POS

เครื่องบันทึกเงินสด Signature : IT-6200

เครื่องคิดเงิน ณ จุดขายแคชเชียร์ Signature IT-6200 ALL IN ONE POS

เครื่องบันทึกเงินสด Signature : IT-6300

เครื่องคิดเงิน ณ จุดขายแคชเชียร์ Signature IT-6300 ALL IN ONE POS

           BarcodeprinterThailand    เรามีบริการถึงที่ (Onsite Service) ถึงบ้านหรือสำนักงาน พร้อมเสนอแนะและออกแบบการวางระบบบาร์โค้ดให้สอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะวงจรธุรกิจ (Business Module) ของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และเพิ่มประสิทธิผลไปพร้อมๆ กัน