สินค้าและบริการ

BarcodeprinterThailand.COM    จำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ดและรับซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดครบวงจร
ค้นหาสินค้า
พบข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
เครื่องพิมพ์บัตร ESPRESSO : II XH Card Printer

ESPRESSO II XH เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, บัตรสมาชิก, เครื่องพิมพ์บัตร

เครื่องพิมพ์บัตร ESPRESSO : XID8100 Card Printer

ราคาเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก ESPRESSO XID8100 บัตรพนักงาน

           BarcodeprinterThailand    เรามีบริการถึงที่ (Onsite Service) ถึงบ้านหรือสำนักงาน พร้อมเสนอแนะและออกแบบการวางระบบบาร์โค้ดให้สอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะวงจรธุรกิจ (Business Module) ของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และเพิ่มประสิทธิผลไปพร้อมๆ กัน